S226省道辅道工程的中标公告
  项目编号:  LYGX201304002
  项目名称:   S226省道辅道工程
  标段编号:  LYGX20130400207
  标段名称:   226省道(纵五路~陬山一路)机非分隔带景观工程施工
  建设单位名称:   江苏方洋集团有限公司
  项目类型:   园林绿化
  发包类型:   公开招标
  中标单位名称:   江苏苏北花卉股份有限公司
  项目经理姓名:   李辉
  中标价 (万元)   2026.291749
  中标工期(天):   15
  中标时间:   2013年9月27日
  评标委员会成员:  
  招标人定标原因及依据:  
  工程地点:   连云港市大港路向南经开发区与东疏港高速公路交叉跨烧香河经灌云止于324省道
人员类别姓名职务身份证号码职业资格证书证书编号